MGOPS
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
ul. Warszawska 12 | 17-312 Drohiczyn

Aktualności

Najnowsze informacje z MGOPS

Strona główna » Aktualności » Aktualności » Od stycznia 2024 r. wraca dodatek osłonowy

Od stycznia 2024 r. wraca dodatek osłonowy

Od stycznia 2024 r. wraca dodatek osłonowy

Od 1 stycznia będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii. W Gminie Drohiczyn wnioski o świadczenie będzie przyjmował i rozpatrywał Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Przypomnijmy, że dodatek osłonowy został wprowadzony pod koniec 2021 r. w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie było odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Jednak tym razem świadczenie będzie przyznawane tylko na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Kryterium pozostało na tym samym poziomie, jak w poprzedniej edycji wypłaty świadczenia i wynosi odpowiednio:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Jednak warto wiedzieć, że przekroczenie tego kryterium nie zawsze oznacza, że świadczenia nie otrzymamy. W takiej sytuacji dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, ul. Warszawska 12 17-312 Drohiczyn. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Rozstrzygnięcie wniosku

Przyznanie dodatku nie wymaga decyzji, a informacja w tej sprawie zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail lub będzie ją można odebrać osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 12  w godzinach: 8.00-16.00 w poniedziałek oraz 07.30-13.00 od wtorku do piątku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Wypłaty dodatków osłonowych

Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz więcej informacji będzie można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie pokój nr 4 , oraz na stronie internetowej Ośrodka  https://mgops-drohiczyn.pl/

Informujemy, że na dzień 02.01.2024 r. nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r.

Podstawa prawna

Ustawa o dodatku osłonowym Dz.U. 2023 poz. 579 i zmiana do ustawy opublikowana 22 grudnia 2023 poz. 2760 – zmiana do ustawy o dodatku osłonowym reguluje art. 12

2 sty 2024

Administrator

Administrator

Administrator

Skip to content