MGOPS
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
ul. Warszawska 12 | 17-312 Drohiczyn

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn, tel. 85 655 83 23, e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl
  2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@bialystok.home.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia prowadzenia korespondencji lub do ustania przyczyn biznesowych, których dane były przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy upoważnione z mocy przepisów prawa, dostawca hostingu poczty.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Skip to content