MGOPS
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
ul. Warszawska 12 | 17-312 Drohiczyn

Aktualności

Najnowsze informacje z MGOPS

Strona główna » Aktualności » Aktualności » Ogłoszenie o planowanym otwarciu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych

Ogłoszenie o planowanym otwarciu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych

Gmina Drohiczyn w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo – mieszkalne” finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego utworzył  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w miejscowości Putkowice Nadolne. Otwarcie ośrodka zaplanowano na 2 stycznia 2023 r.

Centrum przeznaczone jest dla 21 dorosłych osób legitymujących się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). Przewiduje się, że 19 osób będzie uczestniczyło w zajęciach Centrum w formie pobytu dziennego, a dwie osoby w formie pobytu całodobowego.

Obiekt posiada windę, pozbawiony jest barier architektonicznych i w całości dostępny dla przebywających w nim osób.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Drohiczyn do udziału w zajęciach COM i składania wniosków wraz z załącznikami osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie przy ul. Warszawskiej 12.

Każdy z kandydatów do udziału w programie powinien przedłożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności, a w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. 85 6558 323 wew. 15, 16, 17 i 20.

15 lis 2022

Administrator

Administrator

Administrator

Skip to content